Persoonsgegevens die wij verwerken

SalarisZorg verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u of uw werkgever deze zelf aan ons verstrekt.
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:


Waarom we gegevens nodig hebben

SalarisZorg verwerkt persoonsgegevens om de salarisadministratie voor haar klanten uit te voeren.


Bewaartermijn gegevens

7 jaar


Delen van gegevens met andere partijen

SalarisZorg verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@salariszorg.nl. SalarisZorg zal zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.


Beveiliging van gegevens

SalarisZorg neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van gegevens tegen te gaan. Zo maken wij gebruik van firewalls en virusscanners en worden uw gegevens uitsluitend via beveiligde internetverbindingen uitgewisseld.

Privacy Statement